28 March 2015

into the light

ph. Blanka

Analog pictures taken with my new baby - canon prima bf-7 - which I bought recently for £1. Pictures which you can see above are the result of my cooperation with Blanka while carring bags with food home. Yeah.

/

Analogi z nowego aparatu - canona prima bf-7 - kupionego na Wiatracznej za piątaka. Zdjęcia widoczne powyżej to wynik współpracy z Blanką w trakcie noszenia siat z jedzeniem do domu. Wiadomo.

1 comment: